Projectes i activitats


Coneix les empreses col·laboradores i els projectes i activitats que impulsem des de la Fundació.

Educare Instruendo


Per a nosaltres l’educació és un repte constant que ens provoca i ens anima a fer canvis, adquirir nous coneixements, noves experiències i noves metodologies.

La nostra finalitat és donar respostes als reptes educatius amb imaginació, formació, organització i esforç. Volem que l’educació sigui de qualitat i eficaç, perquè el nostre principal l’objectiu és que els estudiants puguin gaudir d'una vida digna dins de la societat.

Per aconseguir els nostres objectius necessitem que els mestres i professors, els pares i mares, els equips directius i les escoles tinguin un projecte educatiu afí a la Fundació. Necessitem, per sobre de tot, que els alumnes confiïn en nosaltres i les nostres institucions.

Joan Josep Roca Martínez
President
Fundació Educare Instruendo


Butlletí núm. 3 – Abril 2020

Descarregar

Butlletí núm. 4 – Maig 2020

Descarregar

Fundació Educare Instruendo: Missió


Volem educar, ens agrada educar i cerquem saber educar. Tots sabem que el nostre objectiu no és fàcil però sabem que aquests tres ingredients són fonamentals: la voluntat, la vocació i la formació.

El dret a l’educació s’ha de fonamentar en institucions que fan de l’educació una eina per a viure; amb drets i amb obligacions, en una societat que ha d’evolucionar gràcies a l’educació i no malgrat l’educació.

Des de la Fundació entenem que els reptes de la societat han de ser els reptes de l’educació, aquesta és la nostra finalitat. Els reptes són els que tenim ara, en aquest instant, però també hem de tenir la capacitat d’entendre els que en el futur vindran.

Eduquem perquè els alumnes puguin entendre el món on viuen i el món on probablement viuran. Ens encoratja pensar que la feina d’educador és una feina de recerca, d’anàlisi, de reflexió, d’oposició a seguir corrents educatius sense pensar. Ens il·lusiona fer aportacions a l’educació sabent que molts altres també ho fan, i sabent que únicament ho podrem fer si compartim.

Quan ens pregunten: per què volem educar?, en el fons el que sabem és que el que ens agrada és la vida, una vida que pensem que ha de ser digna. És possible una vida digne sense educació? Nosaltres posarem el nostre esforç des de la voluntat, la vocació i la formació, perquè l’educació tingui com a finalitat una vida digna.

Activitats

Activitats per a complementar els projectes de les escoles, promovent la creativitat i l'emprenedoria.

VEURE MÉS

Campanyes solidàries

Les persones, empreses i altres institucions poden presentar iniciatives i propostes interessants adreçades als col·laboradors de la Fundació.

Veure més

Projectes

Gestionar, organitzar i finançar projectes propis de la Fundació adreçat a les escoles i entitats afins a la Fundació.

Veure més

Ajuts i Beques

Programa d’ajuts i beques adreçades a l’alumnat i les famílies de les escoles afins a la Fundació.

Veure més

Serveis

La Fundació posa a disposició de les escoles i entitats afins serveis que ajuden a la formació integral de l’alumnat

Veure més

Formació

Gestionar, organitzar i finançar la formació del professorat de les escoles afins a la Fundació.

Veure més

Com col·laborar

Col·laborar en la gestió dels serveis de les escoles afins a la Fundació, com persona o com empresa.

Veure més

Premis

Guardons a les millors iniciatives individuals o en grup.

Veure més

Qui som


La Fundació Educare Instruendo és una institució creada l’any 2013 que té com a finalitat contribuir de forma positiva a l’educació donant respostes a les necessitats i els reptes educatius. Volem aconseguir que els estudiants assoleixin una formació de qualitat i eficaç. Per fer-ho possible, la Fundació Educare Instruendo té un programa de serveis i d’activitats que elabora de forma coordinada amb les escoles i entitats afins (Joan Roca Meridiana, Joan Roca Guipúscoa i Centre d’Estudis Roca). Els centres escolars afins a la Fundació alberguen una comunitat educativa formada per més de 2000 alumnes, 4000 mares i pares, 150 mestres i professors i 19 persones que es dediquen a tasques d’administració, secretaria i serveis. Una comunitat d'aquestes dimensions ens dóna una responsabilitat molt gran.


ESTATUTS


Denominació: Fundació Educare Instruendo
Domicili: Av. Meridiana, 263
Telèfon de contacte: 932430770
Correu electrònic de contacte: fundacioeduin@gmail.com
Número de registre: 2840
CIF: G66108549
Estatuts de la Fundació PDF
Organigrama


Joan Josep Roca Martínez

President

Jordi Roca Martínez

Secretari

Sergi Martínez Ramos

Director

Principis


A la nostra Fundació partim de la creença que l’educació en valors s’ha de realitzar fonamentalment a través de la vivència, ja que hem de reflectir coherència entre el que diem i el que fem. La Fundació promou els valors inherents a la Declaració Universal dels Drets Humans i els valors basats en l’humanisme cristià.

Educar en el respecte a les persones i a les normes de convivència.

Creiem que l’educació s’ha de fer en un ambient de respecte i d’ordre que faciliti la comunicació, el treball personal i en equip, la precisió, la polidesa en el treball, les iniciatives, les inquietuds, la resposta als interrogants i el desig d’aprendre.

La Fundació promourà accions que potenciïn el respecte a la funció docent i facilitarà les eines que necessitin mitjançant una formació continuada i de qualitat i l’assessorament d’especialistes en educació.

El respecte a l’alumne com a estudiant es fonamenta a oferir-los una formació de qualitat, actualitzada en continguts i amb metodologies que facilitin l’aprenentatge a tots els estudiants. Creiem que una educació de qualitat ha de permetre a tot  l’alumnat créixer com  a persones  i com a membres d’una societat.

Volem que els estudiants  adquireixin unes determinades actituds respecte els seus estudis i la seva vida personal, familiar i social. Volem que les seves actituds es transformin en hàbits coherents amb els seus valors i que els siguin d’utilitat en l’organització de la seva pròpia vida. Això significa que tots els educadors a la Fundació i a les entitats afins des de funcions diverses  han d’estar implicats i compromesos en el foment de les actituds.

Volem que tots els alumnes tinguin l’oportunitat d’avançar en els seus estudis i que tinguin oportunitats reals per a millorar.

Volem que els alumnes frueixin dels seus coneixements, els agradi estudiar, trobin àrees del coneixement que els siguin atractives. Volem que els alumnes assoleixen un nivell alt en els seus estudis i que puguin aportar els seus coneixements per a poder millorar la societat.

Proposem una educació que actualitza la seva formació en coneixements didàctics i metodològics i que tenen molt present que han d’educar motivant els alumnes. Pensem que l’educador ha d’ésser el que impulsi, estimuli i acompanyi l’alumne en el seu aprenentatge. Ha de conèixer, respectar i comprendre els alumnes per tal d’orientar-los, ajudar-los i acompanyar-los.

Creiem que totes les àrees del coneixement són importants.

En aquest sentit, la Fundació es dedicarà a totes com si fossin úniques. Col·laborarà amb els formadors perquè totes les matèries es particularitzin amb projectes, metodologies, activitats, jornades i complements perquè els alumnes puguin trobar l’estímul per avançar i  millorar.

La Fundació és conscient que l’estudiant s’ha d’esforçar i se li ha d’exigir. També és conscient que per a ser exigent amb l’alumnat s’ha de ser exigent amb els seus educadors.

Per aquesta raó creiem que els formadors han de demanar esforç i han d’avaluar de forma continuada el treball individual i en equip de l’alumnat. Pensem que amb una avaluació continuada l’alumnat serà conscient de l’esforç que ha de realitzar  i tindrà possibilitats d’avançar i de millorar. També creiem que s’ha d’avaluar el professorat per a poder millorar i cercar estratègies que tinguin com a finalitzat la qualitat i l’eficàcia educativa.

Creiem que els educadors han d’actualitzar els seus coneixements, revisar-los i analitzar els resultats de la seva actuació. La Fundació afavorirà la recerca i la renovació pedagògica dels educadors, per tal de garantir la constant adequació dels aprenentatges i continguts.

Tots els estudiants tenen el dret d’avançar i fer-ho des d’on són. La Fundació promourà activitats que tinguin com a objectiu tractar la diversitat dels estudiants i l’adequació de programes educatius i  recolzarà les accions de les escoles i entitats afins  que tinguin com a objecte aquesta finalitat.

La Fundació creu que s’han de proporcionar als estudiants eines perquè puguin millorar el seu procés formatiu i d’aprenentatge amb tècniques d’estudi, organització del treball personal, seguiment educatiu, orientació personal i grupal, entre d’altres.

La Fundació ha d’impulsar, recolzar i animar els projectes educatius de les escoles i entitats afins.

Amb les activitats de la Fundació,  les entitats afins han de trobar el suport i l’orientació que necessitin per a portar a terme  els seus projectes educatius.

Creiem que l’educació de l’alumnat s’han de fer amb la complicitat i implicació de les famílies.

Creiem que els pares són els principals responsables de l’educació dels seus fills i els principals transmissors de valors i actituds que generen conductes en el futur. Per aquesta raó, pensem que les accions educatives que proposem requereixen una intensa relació entre pares i educadors per tal de donar coherència a l’educació. Per fer-ho possible s’han d’establir nexes que permetin una bona comunicació, una bona informació i una excel·lent atenció. La Fundació fa accions per facilitar la comunicació entre les famílies i les escoles i entitats afins. També dissenya i organitza serveis de formació contínua adreçats als pares i mares dels alumnes, amb la finalitat d’afavorir una acció educativa coherent i eficaç compartida corresponsablement per pares i educadors.

La Fundació promourà la cultura i la llengua catalana.

Creiem que els alumnes han de conèixer i entendre la realitat natural, històrica, lingüística i social de Catalunya. Volem contribuir a la coneixença de la realitat pluricultural de la resta de l’estat i projectar-nos cap a Europa participant en els projectes educatius i socials d’Europa. El nostre ésser europeus es fonamenta en la solidaritat, cooperació i generositat amb tots els altres pobles del món.

La Fundació promourà la relació amb institucions públiques i privades.

Aquestes col·laboracions es realtzaran mitjançant diferents activitats i serveis, i restarà oberta a la societat que l’envolta per tal de ser sensible als canvis que es produeixen, sempre amb un esperit crític i constructiu.