Activitats


La Fundació cerca nous projectes i experiències educatives, elabora activitats i les proposa als seus beneficiaris. Aquestes activitats poden complementar els projectes formatius de les escoles amb les que col·labora o poden ser activitats  que la Fundació Educare Instruendo organitza per a promoure l’educació en valors, la innovació educativa, la creativitat i l’emprenedoria.

Fes clic aquí per a descobrir totes les ACTIVITATS que promou la Fundació Educare Instruendo!