Formació


Des de la Fundació gestionem, organitzem i recolzem econòmicament una part important dels programes formatius adreçats als equips directius, el professorat i el personal no docent de les escoles afins a la Fundació.

La formació té diferents formats: participació en jornades educatives, cursets, formació de llarga durada, assistència a conferències, visites a empreses i institucions. En els butlletins informatius de la Fundació fem constar les activitats formatives més destacades.

IMG_2602