Projectes


La Fundació cerca nous projectes i experiències educatives, elabora activitats i les proposa als seus beneficiaris. Aquestes activitats poden complementar els projectes formatius de les escoles amb les que col·labora o poden ser activitats  que la Fundació Educare Instruendo organitza per a promoure l’educació en valors, la innovació educativa, la creativitat i l’emprenedoria.

Fes clic aquí per a descobrir tots els PROJECTES que promou la Fundació Educare Instruendo!


Apadrinament Lector

Des de la Fundació amb la col·laboració de les escoles afins i de les seves AMPES hem decidit posar en marxa el projecte d’Apadrinament Lector. L’Apadrinament Lector és un projecte que coordina la Fundació Educare Instruendo i que té com a finalitat fomentar el gust per la lectura mitjançant la participació de la comunitat educativa.

L’Apadrinament Lector és un complement del pla lector de l’escola i també forma part del projecte de valors.

Creiem que la lectura i la formació en valors són fonamentals en l’educació dels alumnes. Pensem que per a poder aconseguir la màxima eficàcia dels plans lectors i de la formació en valors necessitem la col·laboració de les diferents institucions que hi participen.

Les lectures es podran fer en català, castellà, anglès o alemany.

Objectius

A. Des de la Fundació volem col·laborar amb els objectius del pla lector de les escoles i molt especialment d’alguns dels seus objectius:

 1. Fomentar en l’alumnat l’interès per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector.
 2. Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum.
 3. Motivar l’alumnat per la lectura com a activitat d’oci i de gaudi.
 4. Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plans de foment de la lectura.
 5. Estimular l’ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tant en suports impresos com en suport digital i audiovisual.
 6. Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica per mitjà del tractament de la informació.
 7. Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura.

B. Des del projecte de valors volem col·laborar amb aquest objectius:

 1. Educar en la responsabilitat i el compromís. Responsabilitzar als més grans de l’atenció i cura dels petits els farà ser conscients de que ells són el seu exemple, amb tot el que això implica.
 2. Fomentar la convivència i la cooperació entre els cicles i les etapes educatives.
 3. Crear lligams emocionals i afectius entre fillols/es i padrins.
 4. Augmentar la participació de l’alumnat de forma activa  en la dinàmica del conjunt de les escoles afins a la Fundació.
 5. Desenvolupar habilitats de col·laboració.
 6. Aprendre estratègies de treball cooperatiu.
 7. Millorar la comunicació persona a persona.
 8. Fomentar l’empatia i la sensibilitat a les motivacions dels altres.

L’apadrinament d’un grup-classe

 • Definició i objectius

L’apadrinament d’un grup-classe és un treball cooperatiu on pares i mares, avis i avies es convertiran durant un curs en padrins i padrines d’un grup-classe. Això vol dir que cada padrí/na es compromet a llegir per a tot el grup en moments concrets del curs, a preguntar per l’hàbit de lectura del grup i a participar en aquelles festes de l’escola relacionades amb la lectura (Sant Jordi, graduacions, etc.) Els padrins i padrines d’un grup-classe tenen com a objectiu engrescar l’alumnat per la lectura i ser un motor complementari del compromís dels alumnes per l’hàbit lector. Les lectures poden ser en català, castellà, anglès o alemany.

L’apadrinament d’un grup-classe únicament es farà per als grups d’Educació Infantil i Primària.

 • Procediment

 1. Convocatòria sol·licitant voluntaris

Del 23 d’octubre al 6 de novembre

 1. Sessió informativa: funcionament i objectius dels padrins i padrines de grup-classe.

7 de novembre a les 6h de la tarda

 1. La direcció de l’escola fa una proposta de lectures als padrins de grup-classe.

Del 23 d’octubre al 6 de novembre

 1. Presentació del padrí o padrina al grup-classe i primera lectura

Mes de novembre

 1. Calendari d’activitats

De desembre fins a maig, una lectura per mes

 1. Registre de lectures

Tutors

 1. Diploma acreditatiu de padrí o padrina de grup-classe en finalitzar el curs.

Juny – Trobada de padrins

 • Avaluació

A. Els tutors dels grups de l’escola Joan Roca Meridiana:

 1. Valoració inicial del grup-classe mitjançant un qüestionari respecte als objectius del projecte.
 2. Valoració final del grup-classe.
 3. Seguiment durant el curs escolar.
 4. Valoració del padrí o padrina del grup classe.
 5. Valoració final del tutor del grup-classe

B. La direcció de l’escola Joan Roca Meridiana

 1. Seguiment durant el curs.
 2. Valoració del projecte per part dels padrins i padrines de grup
 3. Valoració global dels grups-classe de l’escola Joan Roca Meridiana.
 4. Valoració global de l’àmbit apadrinament d’un grup classe.

C. L’AMPA de l’escola Joan Roca Meridiana

 1. Seguiment durant el curs escolar.
 2. Valoració de les famílies de l’apadrinament d’un grup-classe.

D. Tutors de Centre d’Estudis Roca

 1. Seguiment durant el curs escolar.
 2. Valoració de l’alumnat padrins i padrines sobre l’àmbit d’apadrinament de grup-classe.

E. Direcció de Centre d’Estudis Roca

 1. Valoració global dels padrins i padrines.
 2. Valoració de l’àmbit d’apadrinament de grups-classe.

F. Fundació Educare Instruendo

 1. Valoració global de l’àmbit d’apadrinament grup-classe.