Serveis


El Projecte Educatiu d’una escola és la seva columna vertebral. Donada la seva importància, la Fundació col·labora amb els Projectes Educatius de les escoles afins a la Fundació i d’altres entitats que estiguin interessades en les nostres finalitats.

La Fundació col·labora assessorant, gestionant i també econòmicament. Participa en programes concrets de les escoles com la formació en valors, emprenedoria, formació no presencial, formació per a les famílies i també en aspectes més organitzatius: processos de qualitat, protecció de dades, normatives, gestió d’aspectes concrets de les organitzacions de les escoles.

La finalitat de la Fundació és millorar la qualitat educativa.

IMG_8241