Reunió de coordinació del Projecte de Valors


La directora de l’escola Joan Roca Meridiana, el coordinador de les activitats de les escoles Joan Roca i el director de la fundació Educare Instruendo el dia 26 d’octubre a les 17:30h de la tarda vam tenir una reunió molt interessant que tenia com a objectiu la presentació per part de la Fundació del projecte de valors.

El projecte de valors és el resultat de la coordinació de la formació en valors que l’escola realitza cada any, amb activitats noves que aquest curs s’iniciaran amb la col·laboració de la Fundació. A la reunió van sorgir noves propostes, formes d’enfocar les activitats i propostes de col·laboració i el que és més important, el desig de compartir i col·laborar de tots els que van participar a la reunió en el projecte de valors.

El dia 3 novembre a la reunió d’escola de mares i pares presentarem el programa a totes les famílies que ho desitgin.