Servei de Biblioteca per a l’alumnat de 4t d’ESO
A partir del 16 de novembre l’alumnat de 4t de l’ESO que vulgui estudiar o treballar durant el temps d’esbarjo ho podrà fer a la Biblioteca de Centre d’Estudis Roca. Un alumne becat per la Fundació, de 1r d’Integració Social, s’encarregarà de la biblioteca.

Els alumnes podran aprofitar per realitzar treball personal i/o de grup en un ambient de tranquil·litat i també podran
esmorzar.

La Fundació Educare Instruendo atorga ajuts de col·laboració en serveis escolars. Les escoles afins a la Fundació realitzen serveis que poden realitzar alumnes becats. Els horaris han de ser compatibles amb els estudis que realitzen. Actualment els serveis oferts per les escoles estan coberts.