En aquest segon butlletí informatiu de la Fundació Educare Instruendo, trobarà Finançament, beques, formacions, ofertes… com sempre donar a conèixer les activitats i els serveis que la Fundació va portant a terme trimestralment.

Descobrirà les classes de conversa en anglès, la formació als professors, les classes de pares, i molts mes projectes que la nostra fundació promou.