La Fundació Educare Instruendo col·labora en els projectes de valors de les escoles Joan Roca i Centre d’Estudis Roca amb la col·laboració de Càritas.

El director de la Fundació Educare Instruendo i els representants de Càritas van presentar el 28 d’octubre a l’equip docent de l’escola Joan Roca Meridiana el programa de formació en valors. Aquest programa s’ha realitzat amb la col·laboració de la direcció de l’escola, equip directiu, coordinador d’activitats, direcció de la Fundació i com a entitat externa i fonamental, Càritas.

Des de la Fundació Educare Instruendo també col·laborarem amb altres entitats.

Properament es realitzaran reunions amb els equips docents de les altres escoles, Joan Roca Guipúscoa i Centre d’Estudis Roca.