Fundació Educare Instruendo: Missió


Per a nosaltres l’educació és un repte constant que ens provoca i ens anima a fer canvis; nous coneixements, noves experiències i noves metodologies.

La nostra finalitat és la de donar respostes als reptes educatius, amb imaginació, amb formació, amb organització i amb esforç. Volem que l’educació sigui de qualitat i eficaç, perquè en el fons l’objectiu més important és que els estudiants puguin gaudir de la vida com a persones i dins de la societat, i que aquesta sigui digna.

Per aconseguir els nostres objectius necessitem els mestres i professors, els pares i mares, els equips directius i les escoles afins que tenen un projecte educatiu afí a la Fundació. Necessitem, per damunt de tot, que els alumnes confiïn en nosaltres i confiïn en les nostra institució.

Joan Josep Roca Fernández
President
Fundació Educare Instruendo

feat6_amics

Amics de la Fundació

Les persones, empreses i altres institucions poden presentar iniciatives i propostes interessants adreçades als col·laboradors de la Fundació.

Veure més

Animals

Projectes

Gestionar, organitzar i finançar projectes propis de la Fundació adreçat a les escoles i entitats afins a la Fundació.

Veure més

Fundacio Educare Instruiendo - beques

Ajuts i Beques

Programa d’ajuts i beques adreçades a l’alumnat i les famílies de les escoles afins a la Fundació.

Veure més

feat1_educacio

Educació i Recursos

Promoure i donar suport econòmic i/o logístic als projectes educatius de les escoles afins a la Fundació

Veure més

Fundació educare instruendo - formació

Formació

Gestionar, organitzar i finançar la formació del professorat de les escoles afins a la Fundació.

Veure més

Fundacio Educare instruendo - Recursos

Com col·laborar

Col·laborar en la gestió dels serveis de les escoles afins a la Fundació, com persona o com empresa.

Veure més

Qui som


La Fundació Educare Instruendo és una institució creada l’any 2013 que té com a finalitat contribuir de forma positiva a l’educació donant respostes a les necessitats i reptes educatius. Volem aconseguir que els estudiants assoleixin una formació de qualitat i eficaç. Per fer-ho possible la Fundació Educare Instruendo té un programa de serveis i d’activitats que elabora de forma coordinada amb les escoles i entitats afins (Joan Roca Meridiana, Joan Roca Guipúscoa i Centre d’Estudis Roca). Els centres escolars afins a la Fundació alberguen una comunitat educativa formada per més de 2000 alumnes, 4000 mares i pares, 150 mestres i professors i 19 persones que es dediquen a tasques d’administració, secretaria i serveis. Una comunitat d'aquestes dimensions ens dóna una responsabilitat molt gran.


ESTATUTS


Denominació: Fundació Educare Instruendo
Domicili: Av. Meridiana, 263
Telèfon de contacte: 932430770
Correu electrònic de contacte: fundacioeduin@gmail.com
Número de registre: 2840
CIF: G66108549
Estatuts de la Fundació PDF
Organigrama


Joan Josep Roca Fernández

President

Joan Josep Roca Martínez

Vicepresident

Jordi Roca Martínez

Secretari

Sergi Martínez Ramos

Director

Principis


La Fundació promourà la relació amb institucions públiques i privades.

Aquestes col·laboracions es realtzaran mitjançant diferents activitats i serveis, i restarà oberta a la societat que l’envolta per tal de ser sensible als canvis que es produeixen, sempre amb un esperit crític i constructiu.

La Fundació promourà la cultura i la llengua catalana.

Creiem que els alumnes han de conèixer i entendre la realitat natural, històrica, lingüística i social de Catalunya. Volem contribuir a la coneixença de la realitat pluricultural de la resta de l’estat i projectar-nos cap a Europa participant en els projectes educatius i socials d’Europa. El nostre ésser europeus es fonamenta en la solidaritat, cooperació i generositat amb tots els altres pobles del món.

Creiem que l’educació i la instrucció de l’alumnat s’han de fer amb la complicitat i implicació de les famílies.

Creiem que els pares són els principals responsables de l’educació dels seus fills i els principals transmissors de valors i actituds que generen conductes en el futur. Per aquesta raó, pensem que les accions educatives que proposem requereixen una intensa relació entre pares i educadors per tal de donar coherència a l’educació. Per fer-ho possible s’han d’establir nexes que permetin una bona comunicació, una bona informació i una excel·lent atenció. La Fundació fa accions per facilitar la comunicació entre les famílies i les escoles i entitats afins. També dissenya i organitza serveis de formació contínua adreçats als pares i mares dels alumnes, amb la finalitat d’afavorir una acció educativa coherent i eficaç compartida corresponsablement per pares i educadors.

La Fundació ha d’impulsar, recolzar i animar els projectes educatius de les escoles i entitats afins.

Amb les activitats de la Fundació,  les entitats afins han de trobar el suport i l’orientació que necessitin per a portar a terme  els seus projectes educatius.

La Fundació creu que s’han de proporcionar als estudiants eines perquè puguin millorar el seu procés formatiu i d’aprenentatge amb tècniques d’estudi, organització del treball personal, seguiment educatiu, orientació personal i grupal, entre d’altres.

La Fundació creu que s’ha de tenir present la diversitat dels sistemes evolutius i de les capacitats intel·lectuals que comporta que els estudiants tinguin diferents nivells.

Tots els estudiants tenen el dret d’avançar i fer-ho des d’on són. La Fundació promourà activitats que tinguin com a objectiu tractar la diversitat dels estudiants i l’adequació de programes educatius i  recolzarà les accions de les escoles i entitats afins  que tinguin com a objecte aquesta finalitat.

La Fundació és conscient que l’estudiant s’ha d’esforçar i se li ha d’exigir. També és conscient que per a ser exigent amb l’alumnat s’ha de ser exigent amb els seus educadors.

Per aquesta raó creiem que els formadors han de demanar esforç i han d’avaluar de forma continuada el treball individual i en equip de l’alumnat. Pensem que amb una avaluació continuada l’alumnat serà conscient de l’esforç que ha de realitzar  i tindrà possibilitats d’avançar i de millorar. També creiem que s’ha d’avaluar el professorat per a poder millorar i cercar estratègies que tinguin com a finalitzat la qualitat i l’eficàcia educativa.

Creiem que els educadors han d’actualitzar els seus coneixements, revisar-los i analitzar els resultats de la seva actuació. La Fundació afavorirà la recerca i la renovació pedagògica dels educadors, per tal de garantir la constant adequació dels aprenentatges i continguts.

Creiem que totes les àrees del coneixement són importants.

En aquest sentit, la Fundació es dedicarà a totes com si fossin úniques. Col·laborarà amb els formadors perquè totes les matèries es particularitzin amb projectes, metodologies, activitats, jornades i complements perquè els alumnes puguin trobar l’estímul per avançar i  millorar.

Proposem una instrucció de qualitat fonamentada en un professorat altament qualificat.

Una instrucció que actualitza la seva formació en coneixements didàctics i metodològics i que tenen molt present que han d’instruir motivant els alumnes. Pensem que l’educador ha d’ésser el que impulsi, estimuli i acompanyi el noi/noia en el seu aprenentatge. Ha de conèixer, respectar i comprendre els alumnes per tal d’orientar-los, ajudar-los i exigir-los.

Volem que tots els alumnes tinguin l’oportunitat d’avançar en els seus estudis i que tinguin oportunitats reals per a millorar.

Volem que els alumnes frueixin dels seus coneixements, els agradi estudiar, trobin àrees del coneixement que els siguin atractives. Volem que els alumnes assoleixen un nivell alt en els seus estudis i que puguin aportar els seus coneixements per a poder millorar la societat.

Educar les actituds i els hàbits dels alumnes.

Volem que els estudiants  adquireixin unes determinades actituds respecte els seus estudis i la seva vida personal, familiar i social. Volem que les seves actituds es transformin en hàbits coherents amb els seus valors i que els siguin d’utilitat en l’organització de la seva pròpia vida. Això significa que tots els educadors a la Fundació i a les entitats afins des de funcions diverses  han d’estar implicats i compromesos en el foment de les actituds que la Fundació vol promocionar.

Educar en el respecte a les persones i a les normes de convivència.

Creiem que l’educació s’ha de fer en un ambient de respecte i d’ordre que faciliti la comunicació, el treball personal i en equip, la precisió, la polidesa en el treball, les iniciatives, les inquietuds, la resposta als interrogants i el desig d’aprendre.

La Fundació promourà accions que potenciïn el respecte a la funció docent i facilitarà les eines que necessitin mitjançant una formació continuada i de qualitat i l’assessorament d’especialistes en educació.

El respecte a l’alumne com a estudiant es fonamenta a oferir-los una formació de qualitat, actualitzada en continguts i amb metodologies que facilitin l’aprenentatge a tots els estudiants. Creiem que una educació de qualitat ha de permetre a tot  l’alumnat créixer com  a persones  i com a membres d’una societat.

A la nostra Fundació partim de la creença que l’educació en valors s’ha de realitzar fonamentalment a través de la vivència, ja que hem de reflectir coherència entre el que diem i el que fem. La Fundació promou els valors inherents a la Declaració Universal dels Drets Humans i els valors basats en l’humanisme cristià.